Rozliczenie subwencji finansowej dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorców otrzymanej z Tarczy Finansowej PFR 1.0

Rozliczenie subwencji finansowej dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorców otrzymanej z Tarczy Finansowej PFR 1.0

Nadchodzi czas, w którym przedsiębiorcy korzystający od maja 2020 roku z dofinansowania Polskiego Funduszu Rozwoju 1.0 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (dalej MŚP) zobowiązani będą do rozliczenia otrzymanej subwencji finansowej. Od dnia 28 kwietnia 2021 roku obowiązywać będzie zaktualizowany Regulamin dotyczący m.in. kwestii rozliczeń. Należy mieć na uwadze, iż zagadnienie zasad zwrotu subwencji w pewnych przypadkach różni się w zależności od wielkości podmiotu. Z tego względu, przedstawiamy kilka najważniejszych kwestii dotyczących wysokości rozliczeń subwencji.

Kontynuuj czytanie

Tarcza PFR dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorców

Tarcza PFR dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorców

W ostatnim czasie niemal każdy przedsiębiorca słyszał o dofinansowaniach Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (dalej MŚP). Wiele osób złożyło już swoje wnioski, spora grupa spotkała się niestety z jego odrzuceniem. Wobec licznych zapytań kierowanych do kancelarii w zakresie tego programu zdecydowaliśmy się zwrócić uwagę przedsiębiorców na kilka najważniejszych kwestii.

Kontynuuj czytanie

Umowy najmu w czasie pandemii koronawirusa

Umowy najmu w czasie pandemii koronawirusa

Pandemia koronwirusa zmienia nasze życie i naszą sytuację prawną, w tym zakres przysługujących nam uprawnień i spoczywających na nas obowiązków. Jednym z obszarów, na które ma ona wpływ są również istniejące stosunki najmu. Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej zwana Ustawą) ingeruje w treść zawartych już umów najmu i wprowadza instrumenty zapobiegające zakończeniu stosunków najmu lokali w czasie pandemii. Stroną chronioną tymi przepisami jest najemca, a celem wprowadzenia takich regulacji jest zapobieżenie utracie przez najemcę tytułu prawnego do lokalu w czasie epidemii i związana z tym niejednokrotnie konieczność poszukiwania nowego lokalu, co w dobie różnych ograniczeń i obowiązków izolacyjnych może okazać się trudne lub nawet niemożliwe.

Kontynuuj czytanie

Świadczenia postojowe – tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0

Świadczenia postojowe –tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej tarczą antykryzysową 1.0), wprowadza rozwiązania prawne tak bardzo potrzebne w obecnej sytuacji. Przyzwyczajając się do nowej rzeczywistości, ustawodawca starając się sprostać oczekiwaniom przedsiębiorców przygotowuje coraz to nowe rozwiązania. Rozszerzając pomoc finansową państwa dla szeroko rozumianego przedsiębiorcy powstała druga ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (zwana dalej tarczą kryzysową 2.0). Przyjrzymy się jakie świadczenia postojowe oferują obie ustawy.

Kontynuuj czytanie