Doręczanie pism w postępowaniu karnym – nowe regulacje

Doręczanie pism w postępowaniu karnym – nowe regulacje

Zmiany w sposobie doręczania pism sądowych, stanowiące element informatyzacji wymiaru sprawiedliwości wchodzą w życie w dniu 14 marca 2024 r. Wynikają one z równoczesnej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu postępowania karnego. Wcześniej opisywaliśmy zmiany doręczeń przewidziane ustawą procesową w postępowaniach cywilnych. Teraz kilka słów o nowych przepisach w kodeksie postępowania karnego (k.p.k.).

Kontynuuj czytanie

Nowe przepisy w procedurze cywilnej

Nowe przepisy w procedurze cywilnej

W dniu 14 marca 2024 roku wchodzi w życie kolejna część nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dotycząca m.in. doręczeń elektronicznych pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego oraz organizacji posiedzeń zdalnych w postępowaniach cywilnych.

Kontynuuj czytanie

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Wkrótce nie będzie tylko hasłem, ale stanie się nowym wymogiem prawnym. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, po jej nowelizacji w 2023 roku zmieniła nie tylko tytuł, ale również wprowadziła nowe regulacje mające na celu szczególną ochronę dzieci. Opublikowana w Dz.U. z 2023 r. pod poz. 1660 ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i szczególnych środkach ochrony małoletnich, zwana też jako „ustawa Kamilka” będzie w nowym brzmieniu obowiązywać już od 15 lutego 2024 r.

Kontynuuj czytanie

Drobne roszczenia a zagraniczni kontrahenci

Drobne roszczenia a zagraniczni kontrahenci

Postępowanie europejskie w sprawach drobnych roszczeń zostało uregulowane w Rozporządzeniu (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, na gruncie prawa polskiego uzupełnieniem tej regulacji są art. 50521–50527 Kodeksu postępowania cywilnego.

Kontynuuj czytanie