Działalność nieewidencjonowana

Działalność nieewidencjonowana

Nierejestrowana działalność gospodarcza stanowi ułatwienie dla nowych przedsiębiorców, rozpoczynających własną karierę zawodową. Jej prowadzenie wiąże się z licznymi przywilejami w zakresie składek i podatków, ale też obowiązkami prawnymi.

Kontynuuj czytanie

Ochrona praw polskich dzieci

Ochrona praw polskich dzieci

25 października 1980 r. została sporządzona w Hadze umowa międzynarodowa, która ma za zadanie przeciwdziałać negatywnym skutkom międzynarodowego uprowadzania lub zatrzymywania dzieci, określa się ją mianem Konwencji Haskiej. Postępowania, które wszczynane są na podstawie jej przepisów dążą do przywrócenia stanu faktycznego oraz prawnego istniejącego przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem dziecka.

Kontynuuj czytanie

Czym jest przedawnienie?

Przedawnienie to instytucja prawa cywilnego, której działanie polega na zmianie treści stosunków prawnych ze względu na upływ czasu oraz niewykonywanie przez uprawnionego przysługujących mu uprawnień. Osoba uprawniona (wierzyciel) nie jest bowiem zobowiązana do korzystania ze swego prawa – dochodzenia roszczeń, jednakże musi wziąć pod uwagę fakt powstania w takiej sytuacji niekorzystnych dla siebie skutków prawnych, łącznie z utratą możliwości ich późniejszego dochodzenia.

Kontynuuj czytanie

Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej

Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej

Ustrój wspólności majątkowej to ustrój majątkowy, na który decyduje się zdecydowna większość małżeństw w Polsce, co wynika w głównej mierze z ustanowienia przez prawodawcę wspólności majątkowej ustrojem ustawowym. Oznacza to, iż małżonkowie nie dokonując wyboru innego ustroju majątkowego z własnej inicjatywy, w dorozumiany sposób godzą się na to, by w…

Kontynuuj czytanie