Tarcza PFR dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorców

Tarcza PFR dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorców

W ostatnim czasie niemal każdy przedsiębiorca słyszał o dofinansowaniach Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (dalej MŚP). Wiele osób złożyło już swoje wnioski, spora grupa spotkała się niestety z jego odrzuceniem. Wobec licznych zapytań kierowanych do kancelarii w zakresie tego programu zdecydowaliśmy się zwrócić uwagę przedsiębiorców na kilka najważniejszych kwestii.

Kontynuuj czytanie

Umowy najmu w czasie pandemii koronawirusa

Umowy najmu w czasie pandemii koronawirusa

Pandemia koronwirusa zmienia nasze życie i naszą sytuację prawną, w tym zakres przysługujących nam uprawnień i spoczywających na nas obowiązków. Jednym z obszarów, na które ma ona wpływ są również istniejące stosunki najmu. Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej zwana Ustawą) ingeruje w treść zawartych już umów najmu i wprowadza instrumenty zapobiegające zakończeniu stosunków najmu lokali w czasie pandemii. Stroną chronioną tymi przepisami jest najemca, a celem wprowadzenia takich regulacji jest zapobieżenie utracie przez najemcę tytułu prawnego do lokalu w czasie epidemii i związana z tym niejednokrotnie konieczność poszukiwania nowego lokalu, co w dobie różnych ograniczeń i obowiązków izolacyjnych może okazać się trudne lub nawet niemożliwe.

Kontynuuj czytanie

Świadczenia postojowe – tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0

Świadczenia postojowe –tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej tarczą antykryzysową 1.0), wprowadza rozwiązania prawne tak bardzo potrzebne w obecnej sytuacji. Przyzwyczajając się do nowej rzeczywistości, ustawodawca starając się sprostać oczekiwaniom przedsiębiorców przygotowuje coraz to nowe rozwiązania. Rozszerzając pomoc finansową państwa dla szeroko rozumianego przedsiębiorcy powstała druga ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (zwana dalej tarczą kryzysową 2.0). Przyjrzymy się jakie świadczenia postojowe oferują obie ustawy.

Kontynuuj czytanie

Tarcza antykryzysowa – zwolnienie z ZUS na 3 miesiące

zwolnienie z zus

Ustawa przewiduje szereg rozwiązań mających zapobiec zwolnieniom pracowników i upadkom całych firm. Czy instrumenty te okażą się skuteczne i wystarczające będzie można zweryfikować za jakiś czas. Dziś nie sposób jednak oprzeć się wrażeniu, że z pozoru spora liczba różnego rodzaju wsparcia w praktyce może być trudna do rzeczywistego wykorzystania zważywszy na szereg warunków do spełnienia, co do których już pojawiło się szereg wątpliwości interpretacyjnych. Duży formalizm przewidzianych w ustawie instrumentów pomocowych połączony z niedoskonałością legislacyjną przepisów może skutecznie zniechęcić przedsiębiorców do skorzystania z pomocy państwa. Instrumentem, który wzbudził duże zainteresowanie ze strony przedsiębiorców jest niewątpliwie zwolnienie z ZUS czyli tzw. zwolnienie z opłacenia nieopłaconych składek na ubezpieczenie.

Kontynuuj czytanie