Dyrektywa o ochronie sygnalistów. Na jakie zmiany powinni szykować się przedsiębiorcy?

Dyrektywa o ochronie sygnalistów. Na jakie zmiany powinni szykować się przedsiębiorcy?

Sygnalista to anonimowa osoba, zgłaszająca nieprawidłowości, które godzą w interes publiczny. Może nim zostać każdy, kto miał styczność z przedsiębiorstwem lub spółką. W kontekście prawa unijnego, sygnaliści zgłaszają naruszenia prawa Unii Europejskiej w firmach. Ich celem nie jest donoszenia oraz zepsucie wewnętrznej struktury danej placówki, a działanie w dobrej wierze, które ma firmie pomóc. Dlatego też nie należy mylić sygnalistów z donosicielami.

Kontynuuj czytanie

Prawa i obowiązki oskarżonego w procesie karnym

Prawa i obowiązki oskarżonego w procesie karnym

Prawa oskarżonego są uregulowane w kodeksie postępowania karnego. W czasie procesu prokurator musi udowodnić winę oskarżonego, ale warto mieć obrońcę. Można, ale nie trzeba składać wyjaśnień oraz odpowiadać na pytania. Oskarżony może natomiast zadawać pytania świadkom oraz przedstawiać dowody. Nie musi stawiać się na rozprawę (chyba, że dostanie wezwanie z sądu), a w razie poczucia wydania niesprawiedliwego wyroku przez sąd, może złożyć apelację. Ma także prawo do dobrowolnego poddania się karze oraz wglądu do akt na każdym etapie postępowania. W razie potrzeby oskarżony obowiązany jest poddać się badaniom psychiatrycznym/psychologicznym, oględzinom ciała, a w razie zmiany adresu lub przemieszczenia się na dłużej niż 7 dni, poinformować o tym sąd.

Kontynuuj czytanie

Rozliczenie subwencji finansowej dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorców otrzymanej z Tarczy Finansowej PFR 1.0

Rozliczenie subwencji finansowej dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorców otrzymanej z Tarczy Finansowej PFR 1.0

Nadchodzi czas, w którym przedsiębiorcy korzystający od maja 2020 roku z dofinansowania Polskiego Funduszu Rozwoju 1.0 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (dalej MŚP) zobowiązani będą do rozliczenia otrzymanej subwencji finansowej. Od dnia 28 kwietnia 2021 roku obowiązywać będzie zaktualizowany Regulamin dotyczący m.in. kwestii rozliczeń. Należy mieć na uwadze, iż zagadnienie zasad zwrotu subwencji w pewnych przypadkach różni się w zależności od wielkości podmiotu. Z tego względu, przedstawiamy kilka najważniejszych kwestii dotyczących wysokości rozliczeń subwencji.

Kontynuuj czytanie