Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – nadchodzące zmiany w przepisach

odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Resort Sprawiedliwości przygotował projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, który po uprzednim przyjęciu przez Radę Ministrów, dnia 11 stycznia 2019 r. trafił do Sejmu. Celem nowych regulacji jest skuteczna walka z nadużyciami gospodarczymi oraz skarbowymi, wzmocnienie świadomości i poczucia odpowiedzialności przedsiębiorców za prowadzoną przez nich działalność. Dotychczasowe regulacje uznane zostały za nieefektywne, a kary finansowe nakładane na przedsiębiorstwa “symboliczne” albowiem jak wskazuje Minister Sprawiedliwości najwyższa nałożona na podmiot zbiorowy kara wynosiła 12 tysięcy złotych, natomiast najczęściej sądy wymierzały kary w granicach 1000 złotych. Nieefektywność obowiązujących dotąd przepisów wykazują dane statystyczne MS, z których wynika, że spraw prowadzonych przeciwko podmiotom zbiorowym w 2017 r. było zaledwie 14.

Kontynuuj czytanie

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa

Istotne zmiany dla wielu przedsiębiorców w Polsce wprowadza ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), która weszła w życie w niedzielę 25 listopada 2018 r. Art. 1 niniejszej ustawy stanowi, iż reguluje ona zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa. Celem regulacji jest stworzenie instytucji, która pozwoli następcom prawnym przedsiębiorcy zachować ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci tegoż przedsiębiorcy, co stanowi jednoczesne wzmocnienie ochrony praw osób trzecich związanych z prowadzeniem danej działalności gospodarczej.

Kontynuuj czytanie

Działalność nieewidencjonowana

Działalność nieewidencjonowana

Nierejestrowana działalność gospodarcza stanowi ułatwienie dla nowych przedsiębiorców, rozpoczynających własną karierę zawodową. Jej prowadzenie wiąże się z licznymi przywilejami w zakresie składek i podatków, ale też obowiązkami prawnymi.

Kontynuuj czytanie

Ochrona praw polskich dzieci

Ochrona praw polskich dzieci

25 października 1980 r. została sporządzona w Hadze umowa międzynarodowa, która ma za zadanie przeciwdziałać negatywnym skutkom międzynarodowego uprowadzania lub zatrzymywania dzieci, określa się ją mianem Konwencji Haskiej. Postępowania, które wszczynane są na podstawie jej przepisów dążą do przywrócenia stanu faktycznego oraz prawnego istniejącego przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem dziecka.

Kontynuuj czytanie