Prawo cywilne

Prawo cywilne – Nasza Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.

Każdy z nas codziennie staje się stroną licznych stosunków cywilnoprawnych. Umowy zawieramy kupując chleb w piekarni czy sukienkę w sklepie internetowym, zlecając naprawę naszego samochodu czy oddając płaszcz w szatni. Niejednokrotnie stajemy się obdarowanymi czy spadkobiercami, mamy problemy z sąsiadami lub z ubezpieczycielem, reklamujemy zakupiony towar.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu i opiniowaniu różnego rodzaju umów cywilnoprawnych (takich jak umowy sprzedaży, umowy najmu, w tym lokali mieszkalnych, umowy dzierżawy, umowy o współpracy, umowy zlecenia, o dzieło), udzielamy porad prawnych, pomagamy w rozwiązywaniu sporów z zakresu stosunków zobowiązaniowych, rzeczowych czy spadkowych. Pomagamy Klientom w sprawach reklamacji konsumenckich, upadłości konsumenckiej i ochrony praw autorskich.

Zakres usług w tej gałęzi prawa obejmuje również reprezentację w postępowaniu procesowym, jak i nieprocesowym przed sądami powszechnymi I i II instancji, w tym w toku postępowań mediacyjnych (na przykład w sprawach o zapłatę, o odszkodowanie, o zasiedzenie, o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zniesienie współwłasności, o naruszenie dóbr osobistych).

Brak możliwości komentowania.