Wynagrodzenie

Wynagrodzenie – Kancelaria Radcy Prawnego Hanny Paluszkiewicz – Poznań – W Kancelarii funkcjonują dwie podstawowe formy rozliczeń: godzinowa i ryczałtowa.

Zakres świadczonych usług i wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo uzgadniania indywidualnie z Klientem. Przed zleceniem czynności Klient uzyskuje pełną informację o kosztach usługi i dopiero z chwilą uzyskania jego akceptacji prawnicy z Kancelarii rozpoczynają świadczenie pomocy prawnej w uzgodnionym zakresie. Dzięki temu Klient nie jest zaskakiwany wysokością kosztów świadczonej na jego rzecz pomocy prawnej.

W Kancelarii funkcjonują dwie podstawowe formy rozliczeń: godzinowa i ryczałtowa. Możliwe jest także wykorzystanie formy mieszanej, o ile jest ona bardziej adekwatna do potrzeb i oczekiwań Klienta oraz zakresu i rodzaju zlecenia.

W systemie rozliczeń godzinowym, wynagrodzenie stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej. Ryczałtowa forma rozliczeń obejmuje stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie. Przy wyborze formy mieszanej rozliczenia są dokonywane według indywidualnie ustalonych z Klientem zasad.

Brak możliwości komentowania.