Prawo karne

Prawo karne – Nasz zespół tworzą specjaliści z zakresu prawa i procesu karnego, dzięki którym zapewniamy profesjonalną pomoc w postępowaniach karnych.

Zespół naszej Kancelarii tworzą również znani specjaliści z zakresu prawa i procesu karnego, dzięki którym zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w postępowaniach karnych i karno-skarbowych. Sprawy karne należą do tej kategorii, w których szczególnie istotne są nie tylko jest wiedza i doświadczenie prawnika, ale również jego zaangażowanie i gotowość niesienia pomocy w każdej chwili. Prawnicy naszej Kancelarii tak właśnie niosą pomoc Klientom potrzebującym wsparcia w zakresie szeroko pojętego prawa karnego.

Zakres usług z tej dziedziny prawa obejmuje przede wszystkim reprezentację przed organami ścigania (głównie policją i prokuraturą) oraz reprezentację przed sądami powszechnymi zarówno I, jaki II instancji:

  • w charakterze obrońców osób podejrzanych lub oskarżonych o popełnienie czynów zabronionych (tzw. obrona karna w postępowaniu przygotowawczym i sądowym),

  • w charakterze pełnomocników osób pokrzywdzonych czynami zabronionymi (w tym również w zakresie żądania odszkodowania, zadośćuczynienia, wnoszenia subsydiarnego aktu oskarżenia),

  • w charakterze obrońców osób skazanych (tzw. obrona w postępowaniu wykonawczym – np. wnioskowanie o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary).

Brak możliwości komentowania.