Prawo pracy

Prawo pracy – Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zarówno nawiązanie stosunku pracy, jak i jego zakończenie może wymagać wnikliwej znajomości obowiązujących aktualnie przepisów z zakresu prawa pracy. Wiedza ta potrzebna i pracodawcom i pracownikom niezależne od formy zatrudnienia. Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy.

Naszym Klientom oferujemy:

  • doradztwo prawne co do wyboru formy zatrudnienia, treści zawieranej umowy (oraz tzw. umów okołopracowniczych np. umowy o zakazie konkurencji, klauzul związanych z prawami autorskimi pracownika itp.), a także najkorzystniejszego sposobu rozwiązania stosunku pracy,

  • pomoc prawną w egzekwowaniu praw pracowniczych (na przykład– dochodzenie zapłaty należnego wynagrodzenia za pracę, ochrona pracownika przed mobbingiem w pracy),

  • reprezentowanie pracownika albo pracodawcy w postępowaniach sądowych I i II instancji w sprawach z zakresu prawa pracy (przykładowo – o przywrócenie do pracy, o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie za niezgodne z prawem lub bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy, o zapłatę wynagrodzenia za pracę, o zapłatę ekwiwalentu za urlop).

Brak możliwości komentowania.