Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych – W obszarze ochrony danych osobowych zapewniamy m.in. audyty umów pod kątem ich zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych.

W obszarze ochrony danych osobowych zapewniamy:

  • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w ramach projektów IT,
  • przygotowywanie i negocjacje umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
  • wsparcie prawne ABI Klienta,
  • audyt podmiotu w zakresie wypełnienia obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych przez ustawę o ochronie danych osobowych, w tym podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych,
  • identyfikację konieczności rejestracji zbioru danych osobowych oraz wsparcie prawne i formalne w procesie zgłoszenia i rejestracji zbioru w GIODO,
  • audyt zawartych umów pod kątem ich zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych,
  • przygotowanie kompleksowej, profesjonalnej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, m. in. regulaminów, upoważnień, ewidencji,
  • reprezentację przed GIODO w przypadku kontroli oraz w przypadku postępowań administracyjnych przed GIODO, reprezentację przez sądem w przypadku postępowania sądowych,
  • szkolenia w zakresie danych osobowych w tematyce wskazanej przez Klienta.

Brak możliwości komentowania.