Audyty i szkolenia

Audyty i szkolenia – Kancelaria posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence) przedsiębiorstw.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence) przedsiębiorstw, w szczególności:

  • audytów przedtransakcyjnych związanych z planowanym nabyciem czy zbyciem przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, zbyciem lub nabyciem udziałów lub akcji w spółce prawa handlowego,
  • audytów częściowych związanych z wybraną sferą działalności czy funkcjonowania przedsiębiorstwa (przykładowo w sferze ochrony środowiska czy też bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych).

Procesy audytowe prowadzimy także w siedzibach badanych przedsiębiorców. Efektem badania jest raport, wskazujący w szczególności wszelkie dostrzegane ryzyka związane z planowaną transakcją oraz działania naprawcze, pozwalające na ich wyeliminowanie.

Łącząc kompetencje akademickie i doświadczenie praktyczne zespołu kancelarii na życzenie przedsiębiorców przeprowadzamy również szkolenia z wybranego zakresu tematycznego.

Brak możliwości komentowania.