Zespół

Hanna Paluszkiewicz

profesor Hanna Paluszkiewicz

radca prawny

hanna.paluszkiewicz@kancelariapaluszkiewicz.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, po odbyciu etatowej aplikacji sądowej i zdaniu egzaminu sędziowskiego oraz radcowskiego wpisana w 1991 roku na Listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Zielonej Górze, wieloletni nauczyciel akademicki i profesor nadzwyczajny w Zakładzie Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka ponad stu opracowań naukowych i dydaktycznych z zakresu prawa. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie zobowiązań i handlowym oraz doradza w zakresie postępowań dyscyplinarnych. Uczestniczyła w dużych projektach prywatyzacyjnych biorąc udział w negocjowaniu umów, nadzorowała i przeprowadzała audyty prawne podmiotów gospodarczych w procesach ich przekształceń własnościowych, prowadziła bieżącą obsługę prawną wielu podmiotów gospodarczych o zróżnicowanym statusie prawnym. Wielokrotnie pełniła funkcję arbitra w sporach gospodarczych.

Joanna Weber

Joanna Weber

radca prawny

joanna.weber@kancelariapaluszkiewicz.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W 2006 roku, po odbyciu aplikacji sądowej i zdaniu egzaminu sędziowskiego została wpisana na Listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. W obszarze jej zainteresowań pozostają również sprawy z zakresu prawa autorskiego i ochrony środowiska, a także praw konsumenckich. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym również w obszarze windykacji i sądowego dochodzenia roszczeń. W czasie swej praktyki zawodowej uczestniczyła w licznych negocjacjach i projektach inwestycyjnych. Prowadziła audyty prawne podmiotów gospodarczych w procesie prywatyzacji i przekształceń własnościowych.

Anna Kowańska

Anna Kowańska

radca prawny

anna.kowanska@kancelariapaluszkiewicz.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, po zakończeniu aplikacji sądowej i zdaniu egzaminu sędziowskiego uzyskała wpis na Listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie handlowym, prawie obrotu instrumentami finansowymi, doradza w zakresie relacji inwestorskich w spółkach akcyjnych, przy emisji akcji i w kontaktach emitentów z Giełdą Papierów Wartościowych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i mediacyjnych.

Magdalena Błaszyk

dr Magdalena Błaszyk

adwokat

magdalena.blaszyk@kancelariapaluszkiewicz.pl

Absolwentka dwóch kierunków prowadzonych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Prawa i Psychologii. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała broniąc rozprawę doktorską poświęconą udziałowi małoletniego w procesie karnym. Autorka publikacji z zakresu prawa karnego procesowego, brała udział w licznych konferencjach naukowych. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego na uczelniach wyższych. Jako recenzent współpracuje z czasopismem „Medyczna Wokanda”, wydawanym przez Naczelną Izbę Lekarską.

Umiejętnie łącząc wiedzę z zakresu prawa i psychologii zajmuje się sprawami z obszaru prawa rodzinnego i prawa karnego. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, tworzeniu i negocjowaniu umów, a także sądowym dochodzeniu roszczeń.

Zuzanna Górska

Zuzanna Górska

prawnik, aplikant adwokacki

zuzanna.gorska@kancelariapaluszkiewicz.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym obroniła pracę magisterską dotyczącą przesłuchania świadków w postępowaniu karnym. W obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo i postępowanie karne, a także postępowanie cywilne. Swoje doświadczenie zdobywa od III roku studiów. Uzyskała pozytywny wynik na egzamin wstępny na aplikację adwokacką, którą obecnie odbywa w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Brak możliwości komentowania.