Prawnicy, którym możesz zaufać

Razem do celu

Bezpieczeństwo prawne jest dla nas wartością

Uczciwość, rzetelność i doświadczenie

O Kancelarii

office-1209640_1920

Kancelaria Radcy Prawnego prof. nadzw. dr hab. Hanny Paluszkiewicz świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych od ponad 25 lat. Obsługa prawna w ramach Kancelarii świadczona jest w zakresie i na podstawie Ustawy o radcach prawnych.

Kancelarię tworzy zespół osób o odpowiednim doświadczeniu oraz wysokich kwalifikacjach zawodowych i etycznych. Wszyscy współpracownicy Kancelarii posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonywanie czynności zawodowych zgodnie z przepisami prawa, według najlepszej woli i wiedzy oraz z należytą starannością. Efektywność pomocy prawnej świadczonej w ramach Kancelarii zapewnia zarówno bieżący kontakt z praktyką sądową, podatkową, administracyjną, jak i wykorzystywanie opinii i poglądów autorytetów prawnych skupionych w kręgach uniwersyteckich.

Szeroka specjalizacja Kancelarii wsparta jest dodatkowo współpracą z ekonomistami i finansistami - zarówno praktykami, jak i przedstawicielami nauki, a także z rzecznikami patentowymi i analitykami oraz specjalistami w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony środowiska.

Zespół

Joanna Weber
 

Joanna Weber

radca prawny

Anna Kowańska
 

Anna Kowańska

radca prawny

Zuzanna Górska
 

Zuzanna Górska

prawnik, aplikant adwokacki

Nasza oferta

Prawo cywilne

Każdy z nas codziennie staje się stroną licznych stosunków cywilnoprawnych. Umowy zawieramy kupując chleb w piekarni czy sukienkę w sklepie internetowym, zlecając naprawę naszego samochodu czy oddając płaszcz w szatni. Niejednokrotnie stajemy się obdarowanymi czy spadkobiercami, mamy problemy z sąsiadami lub z ubezpieczycielem, reklamujemy zakupiony towar.

Dowiedz się więcej
Prawo rodzinne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego. Świadczymy pomoc prawną w sprawach rozwodów, separacji, władzy rodzicielskiej, uregulowania kontaktów z dziećmi, ustalenia alimentów, podziału majątku wspólnego byłych małżonków. Zdajemy sobie sprawę z trudności jakie wiążą się z tego rodzaju sprawami, a które wynikają emocjonalnego zaangażowania stron, dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i staramy się zawsze najlepiej i profesjonalnie doradzać oraz zapewnić każdemu klientowi poczucie bezpieczeństwa, umożliwiające mu podejmowanie racjonalnych decyzji w sprawie, która go dotyczy.

Dowiedz się więcej
Prawo pracy

Zarówno nawiązanie stosunku pracy, jak i jego zakończenie może wymagać wnikliwej znajomości obowiązujących aktualnie przepisów z zakresu prawa pracy. Wiedza ta potrzebna i pracodawcom i pracownikom niezależne od formy zatrudnienia.

Dowiedz się więcej
Obsługa przedsiębiorców

Obsługa korporacyjna przedsiębiorców to jedna z kluczowych specjalizacji naszej Kancelarii. Zdajemy sobie sprawę, że sukces w prowadzeniu biznesu zapewnia nie tylko dobry pomysł i sprawna realizacja założonego przez przedsiębiorcę celu, ale również należyte zabezpieczenie jego interesów prawnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić obsługę prawną każdemu przedsiębiorcy w każdym aspekcie prowadzenia biznesu i na każdym etapie jego istnienia.

Dowiedz się więcej
Audyty i szkolenia

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence) przedsiębiorstw, w szczególności: a) audytów przedtransakcyjnych związanych z planowanym nabyciem czy zbyciem przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, zbyciem lub nabyciem udziałów lub akcji w spółce prawa handlowego, b) audytów częściowych związanych z wybraną sferą działalności czy funkcjonowania przedsiębiorstwa (przykładowo w sferze ochrony środowiska czy też bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych).

Dowiedz się więcej
Prawo własności intelektualnej

Służymy wsparciem m.in. w przygotowaniu, negocjowaniu, oraz audytach umów z zakresu własności intelektualnej.

Dowiedz się więcej

Aktualności

Nagroda dla Prof. dr hab. Hanny Paluszkiewicz

Zasługi dla Województwa Lubuskiego

Miło nam poinformować, że Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, właściciel kancelarii i dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymała z rąk Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak odznakę honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, przyznaną przez Sejmik Województwa Lubuskiego. Nagroda została wręczona podczas XII Lubuskiego Kongresu Kobiet.
Gratulujemy!

Kontynuuj czytanie

Komentarz do kodeksu postępowania karnego

Komentarz do kodeksu postępowania karnego

Miło nam poinformować, że radca prawny profesor Hanna Paluszkiewicz jest współautorem komentarza do Kodeksu postępowania karnego. Zamierzeniem Autorów (wśród których są sędziowie, prokuratorzy oraz profesorowie prawa) było dostarczenie osobom stosującym prawo tj. przede wszystkim sędziom, prokuratorom, adwokatom i radcom prawnym, a także aplikantom tych zawodów pożytecznego narzędzia, które mogłoby pomóc w rozwiązaniu problemów, z którymi stykają się w pracy zawodowej.

Kontynuuj czytanie

Publikacje i porady

Czy należy stawić się w sądzie na rozprawie w sprawie karnej w czasie pandemii COVID-19?

Czy należy stawić się w sądzie na rozprawie w sprawie karnej w czasie pandemii COVID-19?

Kwestia stawiennictwa na wezwanie sądu rozpoznającego sprawę karną jest uregulowana w Kodeksie postępowania karnego (k.p.k.). W art. 117 § 2 k.p.k. zawarta jest generalna reguła związana ze stawiennictwem na wezwanie organu prowadzącego postępowanie karne. Dotyczy ona także stawiennictwa na rozprawę, przesyłanego przez sąd prowadzący daną sprawę karną.

Kontynuuj czytanie

Dyrektywa o ochronie sygnalistów. Na jakie zmiany powinni szykować się przedsiębiorcy?

Dyrektywa o ochronie sygnalistów. Na jakie zmiany powinni szykować się przedsiębiorcy?

Sygnalista to anonimowa osoba, zgłaszająca nieprawidłowości, które godzą w interes publiczny. Może nim zostać każdy, kto miał styczność z przedsiębiorstwem lub spółką. W kontekście prawa unijnego, sygnaliści zgłaszają naruszenia prawa Unii Europejskiej w firmach. Ich celem nie jest donoszenia oraz zepsucie wewnętrznej struktury danej placówki, a działanie w dobrej wierze, które ma firmie pomóc. Dlatego też nie należy mylić sygnalistów z donosicielami.

Kontynuuj czytanie

Prawa i obowiązki oskarżonego w procesie karnym

Prawa i obowiązki oskarżonego w procesie karnym

Prawa oskarżonego są uregulowane w kodeksie postępowania karnego. W czasie procesu prokurator musi udowodnić winę oskarżonego, ale warto mieć obrońcę. Można, ale nie trzeba składać wyjaśnień oraz odpowiadać na pytania. Oskarżony może natomiast zadawać pytania świadkom oraz przedstawiać dowody. Nie musi stawiać się na rozprawę (chyba, że dostanie wezwanie z sądu), a w razie poczucia wydania niesprawiedliwego wyroku przez sąd, może złożyć apelację. Ma także prawo do dobrowolnego poddania się karze oraz wglądu do akt na każdym etapie postępowania. W razie potrzeby oskarżony obowiązany jest poddać się badaniom psychiatrycznym/psychologicznym, oględzinom ciała, a w razie zmiany adresu lub przemieszczenia się na dłużej niż 7 dni, poinformować o tym sąd.

Kontynuuj czytanie