Prawnicy, którym możesz zaufać

Razem do celu

Bezpieczeństwo prawne jest dla nas wartością

Uczciwość, rzetelność i doświadczenie

O Kancelarii

office-1209640_1920

Kancelaria Radcy Prawnego prof. nadzw. dr hab. Hanny Paluszkiewicz świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych od ponad 25 lat. Obsługa prawna w ramach Kancelarii świadczona jest w zakresie i na podstawie Ustawy o radcach prawnych.

Kancelarię tworzy zespół osób o odpowiednim doświadczeniu oraz wysokich kwalifikacjach zawodowych i etycznych. Wszyscy współpracownicy Kancelarii posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonywanie czynności zawodowych zgodnie z przepisami prawa, według najlepszej woli i wiedzy oraz z należytą starannością. Efektywność pomocy prawnej świadczonej w ramach Kancelarii zapewnia zarówno bieżący kontakt z praktyką sądową, podatkową, administracyjną, jak i wykorzystywanie opinii i poglądów autorytetów prawnych skupionych w kręgach uniwersyteckich.

Szeroka specjalizacja Kancelarii wsparta jest dodatkowo współpracą z ekonomistami i finansistami - zarówno praktykami, jak i przedstawicielami nauki, a także z rzecznikami patentowymi i analitykami oraz specjalistami w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony środowiska.

Nasza oferta

Prawo cywilne

Każdy z nas codziennie staje się stroną licznych stosunków cywilnoprawnych. Umowy zawieramy kupując chleb w piekarni czy sukienkę w sklepie internetowym, zlecając naprawę naszego samochodu czy oddając płaszcz w szatni. Niejednokrotnie stajemy się obdarowanymi czy spadkobiercami, mamy problemy z sąsiadami lub z ubezpieczycielem, reklamujemy zakupiony towar.

Dowiedz się więcej
Prawo rodzinne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego. Świadczymy pomoc prawną w sprawach rozwodów, separacji, władzy rodzicielskiej, uregulowania kontaktów z dziećmi, ustalenia alimentów, podziału majątku wspólnego byłych małżonków. Zdajemy sobie sprawę z trudności jakie wiążą się z tego rodzaju sprawami, a które wynikają emocjonalnego zaangażowania stron, dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i staramy się zawsze najlepiej i profesjonalnie doradzać oraz zapewnić każdemu klientowi poczucie bezpieczeństwa, umożliwiające mu podejmowanie racjonalnych decyzji w sprawie, która go dotyczy.

Dowiedz się więcej
Prawo pracy

Zarówno nawiązanie stosunku pracy, jak i jego zakończenie może wymagać wnikliwej znajomości obowiązujących aktualnie przepisów z zakresu prawa pracy. Wiedza ta potrzebna i pracodawcom i pracownikom niezależne od formy zatrudnienia.

Dowiedz się więcej
Obsługa przedsiębiorców

Obsługa korporacyjna przedsiębiorców to jedna z kluczowych specjalizacji naszej Kancelarii. Zdajemy sobie sprawę, że sukces w prowadzeniu biznesu zapewnia nie tylko dobry pomysł i sprawna realizacja założonego przez przedsiębiorcę celu, ale również należyte zabezpieczenie jego interesów prawnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić obsługę prawną każdemu przedsiębiorcy w każdym aspekcie prowadzenia biznesu i na każdym etapie jego istnienia.

Dowiedz się więcej
Audyty i szkolenia

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence) przedsiębiorstw, w szczególności: a) audytów przedtransakcyjnych związanych z planowanym nabyciem czy zbyciem przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, zbyciem lub nabyciem udziałów lub akcji w spółce prawa handlowego, b) audytów częściowych związanych z wybraną sferą działalności czy funkcjonowania przedsiębiorstwa (przykładowo w sferze ochrony środowiska czy też bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych).

Dowiedz się więcej
Prawo własności intelektualnej

Służymy wsparciem m.in. w przygotowaniu, negocjowaniu, oraz audytach umów z zakresu własności intelektualnej.

Dowiedz się więcej

Aktualności

Komentarz do kodeksu postępowania karnego

Komentarz do kodeksu postępowania karnego

Miło nam poinformować, że radca prawny profesor Hanna Paluszkiewicz jest współautorem komentarza do Kodeksu postępowania karnego. Zamierzeniem Autorów (wśród których są sędziowie, prokuratorzy oraz profesorowie prawa) było dostarczenie osobom stosującym prawo tj. przede wszystkim sędziom, prokuratorom, adwokatom i radcom prawnym, a także aplikantom tych zawodów pożytecznego narzędzia, które mogłoby pomóc w rozwiązaniu problemów, z którymi stykają się w pracy zawodowej.

Kontynuuj czytanie

Informacja o spotkaniach i konsultacjach w czasach pandemii

W odpowiedzi na zapytania, informujemy, że obecnie przyjmujemy Klientów na spotkaniach i konsultacjach osobistych, ale zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Jednocześnie w trosce o nasze i Państwa zdrowie w razie zaistnienia takiej potrzeby nadal udzielamy porad prawnych na odległość tj. telefonicznie oraz online za pomocą dostępnych urządzeń technicznych.

Kontynuuj czytanie

Publikacje i porady

Rozliczenie subwencji finansowej dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorców otrzymanej z Tarczy Finansowej PFR 1.0

Rozliczenie subwencji finansowej dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorców otrzymanej z Tarczy Finansowej PFR 1.0

Nadchodzi czas, w którym przedsiębiorcy korzystający od maja 2020 roku z dofinansowania Polskiego Funduszu Rozwoju 1.0 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (dalej MŚP) zobowiązani będą do rozliczenia otrzymanej subwencji finansowej. Od dnia 28 kwietnia 2021 roku obowiązywać będzie zaktualizowany Regulamin dotyczący m.in. kwestii rozliczeń. Należy mieć na uwadze, iż zagadnienie zasad zwrotu subwencji w pewnych przypadkach różni się w zależności od wielkości podmiotu. Z tego względu, przedstawiamy kilka najważniejszych kwestii dotyczących wysokości rozliczeń subwencji.

Kontynuuj czytanie

Tarcza PFR dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorców

Tarcza PFR dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorców

W ostatnim czasie niemal każdy przedsiębiorca słyszał o dofinansowaniach Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (dalej MŚP). Wiele osób złożyło już swoje wnioski, spora grupa spotkała się niestety z jego odrzuceniem. Wobec licznych zapytań kierowanych do kancelarii w zakresie tego programu zdecydowaliśmy się zwrócić uwagę przedsiębiorców na kilka najważniejszych kwestii.

Kontynuuj czytanie

Umowy najmu w czasie pandemii koronawirusa

Umowy najmu w czasie pandemii koronawirusa

Pandemia koronwirusa zmienia nasze życie i naszą sytuację prawną, w tym zakres przysługujących nam uprawnień i spoczywających na nas obowiązków. Jednym z obszarów, na które ma ona wpływ są również istniejące stosunki najmu. Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej zwana Ustawą) ingeruje w treść zawartych już umów najmu i wprowadza instrumenty zapobiegające zakończeniu stosunków najmu lokali w czasie pandemii. Stroną chronioną tymi przepisami jest najemca, a celem wprowadzenia takich regulacji jest zapobieżenie utracie przez najemcę tytułu prawnego do lokalu w czasie epidemii i związana z tym niejednokrotnie konieczność poszukiwania nowego lokalu, co w dobie różnych ograniczeń i obowiązków izolacyjnych może okazać się trudne lub nawet niemożliwe.

Kontynuuj czytanie

Świadczenia postojowe – tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0

Świadczenia postojowe –tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej tarczą antykryzysową 1.0), wprowadza rozwiązania prawne tak bardzo potrzebne w obecnej sytuacji. Przyzwyczajając się do nowej rzeczywistości, ustawodawca starając się sprostać oczekiwaniom przedsiębiorców przygotowuje coraz to nowe rozwiązania. Rozszerzając pomoc finansową państwa dla szeroko rozumianego przedsiębiorcy powstała druga ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (zwana dalej tarczą kryzysową 2.0). Przyjrzymy się jakie świadczenia postojowe oferują obie ustawy.

Kontynuuj czytanie