Prawnicy, którym możesz zaufać

Razem do celu

Bezpieczeństwo prawne jest dla nas wartością

Uczciwość, rzetelność i doświadczenie

O Kancelarii

office-1209640_1920

Kancelaria Radcy Prawnego prof. nadzw. dr hab. Hanny Paluszkiewicz świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych od ponad 25 lat. Obsługa prawna w ramach Kancelarii świadczona jest w zakresie i na podstawie Ustawy o radcach prawnych.

Kancelarię tworzy zespół osób o odpowiednim doświadczeniu oraz wysokich kwalifikacjach zawodowych i etycznych. Wszyscy współpracownicy Kancelarii posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonywanie czynności zawodowych zgodnie z przepisami prawa, według najlepszej woli i wiedzy oraz z należytą starannością. Efektywność pomocy prawnej świadczonej w ramach Kancelarii zapewnia zarówno bieżący kontakt z praktyką sądową, podatkową, administracyjną, jak i wykorzystywanie opinii i poglądów autorytetów prawnych skupionych w kręgach uniwersyteckich.

Szeroka specjalizacja Kancelarii wsparta jest dodatkowo współpracą z ekonomistami i finansistami - zarówno praktykami, jak i przedstawicielami nauki, a także z rzecznikami patentowymi i analitykami oraz specjalistami w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony środowiska.

Zespół

Joanna Weber
 

Joanna Weber

radca prawny

Anna Kowańska
 

Anna Kowańska

radca prawny

Zuzanna Górska
 

Zuzanna Górska

prawnik, aplikant adwokacki

Nasza oferta

Prawo cywilne

Każdy z nas codziennie staje się stroną licznych stosunków cywilnoprawnych. Umowy zawieramy kupując chleb w piekarni czy sukienkę w sklepie internetowym, zlecając naprawę naszego samochodu czy oddając płaszcz w szatni. Niejednokrotnie stajemy się obdarowanymi czy spadkobiercami, mamy problemy z sąsiadami lub z ubezpieczycielem, reklamujemy zakupiony towar.

Dowiedz się więcej
Prawo rodzinne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego. Świadczymy pomoc prawną w sprawach rozwodów, separacji, władzy rodzicielskiej, uregulowania kontaktów z dziećmi, ustalenia alimentów, podziału majątku wspólnego byłych małżonków. Zdajemy sobie sprawę z trudności jakie wiążą się z tego rodzaju sprawami, a które wynikają emocjonalnego zaangażowania stron, dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i staramy się zawsze najlepiej i profesjonalnie doradzać oraz zapewnić każdemu klientowi poczucie bezpieczeństwa, umożliwiające mu podejmowanie racjonalnych decyzji w sprawie, która go dotyczy.

Dowiedz się więcej
Prawo pracy

Zarówno nawiązanie stosunku pracy, jak i jego zakończenie może wymagać wnikliwej znajomości obowiązujących aktualnie przepisów z zakresu prawa pracy. Wiedza ta potrzebna i pracodawcom i pracownikom niezależne od formy zatrudnienia.

Dowiedz się więcej
Obsługa przedsiębiorców

Obsługa korporacyjna przedsiębiorców to jedna z kluczowych specjalizacji naszej Kancelarii. Zdajemy sobie sprawę, że sukces w prowadzeniu biznesu zapewnia nie tylko dobry pomysł i sprawna realizacja założonego przez przedsiębiorcę celu, ale również należyte zabezpieczenie jego interesów prawnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić obsługę prawną każdemu przedsiębiorcy w każdym aspekcie prowadzenia biznesu i na każdym etapie jego istnienia.

Dowiedz się więcej
Audyty i szkolenia

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence) przedsiębiorstw, w szczególności: a) audytów przedtransakcyjnych związanych z planowanym nabyciem czy zbyciem przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, zbyciem lub nabyciem udziałów lub akcji w spółce prawa handlowego, b) audytów częściowych związanych z wybraną sferą działalności czy funkcjonowania przedsiębiorstwa (przykładowo w sferze ochrony środowiska czy też bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych).

Dowiedz się więcej
Prawo własności intelektualnej

Służymy wsparciem m.in. w przygotowaniu, negocjowaniu, oraz audytach umów z zakresu własności intelektualnej.

Dowiedz się więcej

Aktualności

Prawna ochrona zwierząt – Konferencja naukowa

Prawna ochrona zwierząt – aspekty teoretyczne i praktyczne

19 kwietnia 2024 roku na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu odbędzie się konferencja pt. Prawna ochrona zwierząt – aspekty teoretyczne i praktyczne. Adwokat dr Magdalena Błaszyk jest przewodniczącą Komitetu Naukowego konferencji, a udział w niej zapowiedzieli specjaliści zajmujący się problematyką ochrony zwierząt.

Kontynuuj czytanie

Praca Kancelarii w okresie świątecznym

Praca Kancelarii w okresie świątecznym

Za nami setki spotkań i rozpraw i tysiące napisanych pism, umów, pozwów, wniosków oraz innych dokumentów dla naszych Klientów w 2023 roku. Zamykając ten intensywny czas, postaramy się odpocząć w przerwie świątecznej – tym samym między 27 a 29 grudnia 2023 roku nasze biura będą zamknięta, a skontaktować się z nami w sprawach pilnych można będzie drogą mailową.

Kontynuuj czytanie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne Oblicza Procesu Karnego”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Aktualne Oblicza Procesu Karnego"

Zespół Badawczy Prawa Karnego Procesowego oraz Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowały Ogólnopolską Konferencję Naukową „Aktualne Oblicza Procesu Karnego”. W komitecie konferencji zasiadała Pani Profesor Hanna Paluszkiewicz, kierująca Zespołem Badawczym Prawa Karnego Procesowego na Uniwersytecie Szczeciński.

Kontynuuj czytanie

Publikacje i porady

Doręczanie pism w postępowaniu karnym – nowe regulacje

Doręczanie pism w postępowaniu karnym – nowe regulacje

Zmiany w sposobie doręczania pism sądowych, stanowiące element informatyzacji wymiaru sprawiedliwości wchodzą w życie w dniu 14 marca 2024 r. Wynikają one z równoczesnej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu postępowania karnego. Wcześniej opisywaliśmy zmiany doręczeń przewidziane ustawą procesową w postępowaniach cywilnych. Teraz kilka słów o nowych przepisach w kodeksie postępowania karnego (k.p.k.).

Kontynuuj czytanie

Nowe przepisy w procedurze cywilnej

Nowe przepisy w procedurze cywilnej

W dniu 14 marca 2024 roku wchodzi w życie kolejna część nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dotycząca m.in. doręczeń elektronicznych pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego oraz organizacji posiedzeń zdalnych w postępowaniach cywilnych.

Kontynuuj czytanie

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Wkrótce nie będzie tylko hasłem, ale stanie się nowym wymogiem prawnym. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, po jej nowelizacji w 2023 roku zmieniła nie tylko tytuł, ale również wprowadziła nowe regulacje mające na celu szczególną ochronę dzieci. Opublikowana w Dz.U. z 2023 r. pod poz. 1660 ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i szczególnych środkach ochrony małoletnich, zwana też jako „ustawa Kamilka” będzie w nowym brzmieniu obowiązywać już od 15 lutego 2024 r.

Kontynuuj czytanie

Drobne roszczenia a zagraniczni kontrahenci

Drobne roszczenia a zagraniczni kontrahenci

Postępowanie europejskie w sprawach drobnych roszczeń zostało uregulowane w Rozporządzeniu (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, na gruncie prawa polskiego uzupełnieniem tej regulacji są art. 50521–50527 Kodeksu postępowania cywilnego.

Kontynuuj czytanie