Prawnicy, którym możesz zaufać

Razem do celu

Bezpieczeństwo prawne jest dla nas wartością

Uczciwość, rzetelność i doświadczenie

O Kancelarii

office-1209640_1920

Kancelaria Radcy Prawnego prof. nadzw. dr hab. Hanny Paluszkiewicz świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych od ponad 25 lat. Obsługa prawna w ramach Kancelarii świadczona jest w zakresie i na podstawie Ustawy o radcach prawnych.

Kancelarię tworzy zespół osób o odpowiednim doświadczeniu oraz wysokich kwalifikacjach zawodowych i etycznych. Wszyscy współpracownicy Kancelarii posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonywanie czynności zawodowych zgodnie z przepisami prawa, według najlepszej woli i wiedzy oraz z należytą starannością. Efektywność pomocy prawnej świadczonej w ramach Kancelarii zapewnia zarówno bieżący kontakt z praktyką sądową, podatkową, administracyjną, jak i wykorzystywanie opinii i poglądów autorytetów prawnych skupionych w kręgach uniwersyteckich.

Szeroka specjalizacja Kancelarii wsparta jest dodatkowo współpracą z ekonomistami i finansistami - zarówno praktykami, jak i przedstawicielami nauki, a także z rzecznikami patentowymi i analitykami oraz specjalistami w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony środowiska.

Nasza oferta

Prawo cywilne

Każdy z nas codziennie staje się stroną licznych stosunków cywilnoprawnych. Umowy zawieramy kupując chleb w piekarni czy sukienkę w sklepie internetowym, zlecając naprawę naszego samochodu czy oddając płaszcz w szatni. Niejednokrotnie stajemy się obdarowanymi czy spadkobiercami, mamy problemy z sąsiadami lub z ubezpieczycielem, reklamujemy zakupiony towar.

Dowiedz się więcej
Prawo rodzinne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego. Świadczymy pomoc prawną w sprawach rozwodów, separacji, władzy rodzicielskiej, uregulowania kontaktów z dziećmi, ustalenia alimentów, podziału majątku wspólnego byłych małżonków. Zdajemy sobie sprawę z trudności jakie wiążą się z tego rodzaju sprawami, a które wynikają emocjonalnego zaangażowania stron, dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i staramy się zawsze najlepiej i profesjonalnie doradzać oraz zapewnić każdemu klientowi poczucie bezpieczeństwa, umożliwiające mu podejmowanie racjonalnych decyzji w sprawie, która go dotyczy.

Dowiedz się więcej
Prawo pracy

Zarówno nawiązanie stosunku pracy, jak i jego zakończenie może wymagać wnikliwej znajomości obowiązujących aktualnie przepisów z zakresu prawa pracy. Wiedza ta potrzebna i pracodawcom i pracownikom niezależne od formy zatrudnienia.

Dowiedz się więcej
Obsługa przedsiębiorców

Obsługa korporacyjna przedsiębiorców to jedna z kluczowych specjalizacji naszej Kancelarii. Zdajemy sobie sprawę, że sukces w prowadzeniu biznesu zapewnia nie tylko dobry pomysł i sprawna realizacja założonego przez przedsiębiorcę celu, ale również należyte zabezpieczenie jego interesów prawnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić obsługę prawną każdemu przedsiębiorcy w każdym aspekcie prowadzenia biznesu i na każdym etapie jego istnienia.

Dowiedz się więcej
Audyty i szkolenia

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence) przedsiębiorstw, w szczególności: a) audytów przedtransakcyjnych związanych z planowanym nabyciem czy zbyciem przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, zbyciem lub nabyciem udziałów lub akcji w spółce prawa handlowego, b) audytów częściowych związanych z wybraną sferą działalności czy funkcjonowania przedsiębiorstwa (przykładowo w sferze ochrony środowiska czy też bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych).

Dowiedz się więcej
Prawo własności intelektualnej

Służymy wsparciem m.in. w przygotowaniu, negocjowaniu, oraz audytach umów z zakresu własności intelektualnej.

Dowiedz się więcej

Aktualności

Informacja o spotkaniach i konsultacjach w czasach pandemii

W odpowiedzi na zapytania, informujemy, że obecnie przyjmujemy Klientów na spotkaniach i konsultacjach osobistych, ale zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Jednocześnie w trosce o nasze i Państwa zdrowie w razie zaistnienia takiej potrzeby nadal udzielamy porad prawnych na odległość tj. telefonicznie oraz online za pomocą dostępnych urządzeń technicznych.

Kontynuuj czytanie

Godziny pracy Kancelarii w okresie Świąteczno – Noworocznym

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w okresie Świąteczno – Noworocznym tj. pomiędzy 23 grudnia 2019 roku a 6 stycznia 2020 roku Kancelaria nie pracuje. Ewentualne konsultacje czy spotkania możliwe będą po wcześniejszym ustaleniu – zachęcamy do kontaktu mailowego lub umówienia się przez formularz kontaktowy.
Życzymy Zdrowych i Spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

Kontynuuj czytanie

Możliwość płatności kartą w kancelarii

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na liczne prośby naszych Klientów, od dnia 22 lipca 2019 roku uruchomiliśmy możliwość płatności za nasze usługi przy pomocy kart płatniczych. Terminale płatnicze dostępne są zarówno w naszej siedzibie w Poznaniu, jak i we Wrześni.

Kontynuuj czytanie

Publikacje i porady

Tarcza PFR dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorców

Tarcza PFR dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorców

W ostatnim czasie niemal każdy przedsiębiorca słyszał o dofinansowaniach Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (dalej MŚP). Wiele osób złożyło już swoje wnioski, spora grupa spotkała się niestety z jego odrzuceniem. Wobec licznych zapytań kierowanych do kancelarii w zakresie tego programu zdecydowaliśmy się zwrócić uwagę przedsiębiorców na kilka najważniejszych kwestii.

Kontynuuj czytanie

Umowy najmu w czasie pandemii koronawirusa

Umowy najmu w czasie pandemii koronawirusa

Pandemia koronwirusa zmienia nasze życie i naszą sytuację prawną, w tym zakres przysługujących nam uprawnień i spoczywających na nas obowiązków. Jednym z obszarów, na które ma ona wpływ są również istniejące stosunki najmu. Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej zwana Ustawą) ingeruje w treść zawartych już umów najmu i wprowadza instrumenty zapobiegające zakończeniu stosunków najmu lokali w czasie pandemii. Stroną chronioną tymi przepisami jest najemca, a celem wprowadzenia takich regulacji jest zapobieżenie utracie przez najemcę tytułu prawnego do lokalu w czasie epidemii i związana z tym niejednokrotnie konieczność poszukiwania nowego lokalu, co w dobie różnych ograniczeń i obowiązków izolacyjnych może okazać się trudne lub nawet niemożliwe.

Kontynuuj czytanie

Świadczenia postojowe – tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0

Świadczenia postojowe –tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej tarczą antykryzysową 1.0), wprowadza rozwiązania prawne tak bardzo potrzebne w obecnej sytuacji. Przyzwyczajając się do nowej rzeczywistości, ustawodawca starając się sprostać oczekiwaniom przedsiębiorców przygotowuje coraz to nowe rozwiązania. Rozszerzając pomoc finansową państwa dla szeroko rozumianego przedsiębiorcy powstała druga ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (zwana dalej tarczą kryzysową 2.0). Przyjrzymy się jakie świadczenia postojowe oferują obie ustawy.

Kontynuuj czytanie

Tarcza antykryzysowa – zwolnienie z ZUS na 3 miesiące

zwolnienie z zus

Ustawa przewiduje szereg rozwiązań mających zapobiec zwolnieniom pracowników i upadkom całych firm. Czy instrumenty te okażą się skuteczne i wystarczające będzie można zweryfikować za jakiś czas. Dziś nie sposób jednak oprzeć się wrażeniu, że z pozoru spora liczba różnego rodzaju wsparcia w praktyce może być trudna do rzeczywistego wykorzystania zważywszy na szereg warunków do spełnienia, co do których już pojawiło się szereg wątpliwości interpretacyjnych. Duży formalizm przewidzianych w ustawie instrumentów pomocowych połączony z niedoskonałością legislacyjną przepisów może skutecznie zniechęcić przedsiębiorców do skorzystania z pomocy państwa. Instrumentem, który wzbudził duże zainteresowanie ze strony przedsiębiorców jest niewątpliwie zwolnienie z ZUS czyli tzw. zwolnienie z opłacenia nieopłaconych składek na ubezpieczenie.

Kontynuuj czytanie