Prawnicy, którym możesz zaufać

Razem do celu

Bezpieczeństwo prawne jest dla nas wartością

Uczciwość, rzetelność i doświadczenie

O Kancelarii

office-1209640_1920

Kancelaria Radcy Prawnego prof. nadzw. dr hab. Hanny Paluszkiewicz świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych od ponad 25 lat. Obsługa prawna w ramach Kancelarii świadczona jest w zakresie i na podstawie Ustawy o radcach prawnych.

Kancelarię tworzy zespół osób o odpowiednim doświadczeniu oraz wysokich kwalifikacjach zawodowych i etycznych. Wszyscy współpracownicy Kancelarii posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonywanie czynności zawodowych zgodnie z przepisami prawa, według najlepszej woli i wiedzy oraz z należytą starannością. Efektywność pomocy prawnej świadczonej w ramach Kancelarii zapewnia zarówno bieżący kontakt z praktyką sądową, podatkową, administracyjną, jak i wykorzystywanie opinii i poglądów autorytetów prawnych skupionych w kręgach uniwersyteckich.

Szeroka specjalizacja Kancelarii wsparta jest dodatkowo współpracą z ekonomistami i finansistami - zarówno praktykami, jak i przedstawicielami nauki, a także z rzecznikami patentowymi i analitykami oraz specjalistami w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony środowiska.

Zespół

Joanna Weber
 

Joanna Weber

radca prawny

Anna Kowańska
 

Anna Kowańska

radca prawny

Zuzanna Górska
 

Zuzanna Górska

prawnik, aplikant adwokacki

Nasza oferta

Prawo cywilne

Każdy z nas codziennie staje się stroną licznych stosunków cywilnoprawnych. Umowy zawieramy kupując chleb w piekarni czy sukienkę w sklepie internetowym, zlecając naprawę naszego samochodu czy oddając płaszcz w szatni. Niejednokrotnie stajemy się obdarowanymi czy spadkobiercami, mamy problemy z sąsiadami lub z ubezpieczycielem, reklamujemy zakupiony towar.

Dowiedz się więcej
Prawo rodzinne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego. Świadczymy pomoc prawną w sprawach rozwodów, separacji, władzy rodzicielskiej, uregulowania kontaktów z dziećmi, ustalenia alimentów, podziału majątku wspólnego byłych małżonków. Zdajemy sobie sprawę z trudności jakie wiążą się z tego rodzaju sprawami, a które wynikają emocjonalnego zaangażowania stron, dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i staramy się zawsze najlepiej i profesjonalnie doradzać oraz zapewnić każdemu klientowi poczucie bezpieczeństwa, umożliwiające mu podejmowanie racjonalnych decyzji w sprawie, która go dotyczy.

Dowiedz się więcej
Prawo pracy

Zarówno nawiązanie stosunku pracy, jak i jego zakończenie może wymagać wnikliwej znajomości obowiązujących aktualnie przepisów z zakresu prawa pracy. Wiedza ta potrzebna i pracodawcom i pracownikom niezależne od formy zatrudnienia.

Dowiedz się więcej
Obsługa przedsiębiorców

Obsługa korporacyjna przedsiębiorców to jedna z kluczowych specjalizacji naszej Kancelarii. Zdajemy sobie sprawę, że sukces w prowadzeniu biznesu zapewnia nie tylko dobry pomysł i sprawna realizacja założonego przez przedsiębiorcę celu, ale również należyte zabezpieczenie jego interesów prawnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić obsługę prawną każdemu przedsiębiorcy w każdym aspekcie prowadzenia biznesu i na każdym etapie jego istnienia.

Dowiedz się więcej
Audyty i szkolenia

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence) przedsiębiorstw, w szczególności: a) audytów przedtransakcyjnych związanych z planowanym nabyciem czy zbyciem przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, zbyciem lub nabyciem udziałów lub akcji w spółce prawa handlowego, b) audytów częściowych związanych z wybraną sferą działalności czy funkcjonowania przedsiębiorstwa (przykładowo w sferze ochrony środowiska czy też bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych).

Dowiedz się więcej
Prawo własności intelektualnej

Służymy wsparciem m.in. w przygotowaniu, negocjowaniu, oraz audytach umów z zakresu własności intelektualnej.

Dowiedz się więcej

Aktualności

Praca Kancelarii w okresie świątecznym

Praca Kancelarii w okresie świątecznym

Za nami setki spotkań i rozpraw i tysiące napisanych pism, umów, pozwów, wniosków oraz innych dokumentów dla naszych Klientów w 2023 roku. Zamykając ten intensywny czas, postaramy się odpocząć w przerwie świątecznej – tym samym między 27 a 29 grudnia 2023 roku nasze biura będą zamknięta, a skontaktować się z nami w sprawach pilnych można będzie drogą mailową.

Kontynuuj czytanie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne Oblicza Procesu Karnego”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Aktualne Oblicza Procesu Karnego"

Zespół Badawczy Prawa Karnego Procesowego oraz Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowały Ogólnopolską Konferencję Naukową „Aktualne Oblicza Procesu Karnego”. W komitecie konferencji zasiadała Pani Profesor Hanna Paluszkiewicz, kierująca Zespołem Badawczym Prawa Karnego Procesowego na Uniwersytecie Szczeciński.

Kontynuuj czytanie

Konferencja Naukowa „Ekspertyzy sądowe w sprawach karnych – problemy praktyczne”

Ekspertyzy sądowe w sprawach karnych - problemy praktyczne

Miło nam zaprosić Państwa do udziału w konferencji organizowanej przez Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Prawnicze Koło Studentów Sapere Aude, Studenckie Koło Nauk Penalnych Crimen et Poena pod tytułem „Ekspertyzy sądowe w sprawach karnych — problemy praktyczne”. Członkiem komitetu naukowego organizującego wydarzenie jest adw. dr Magdalena Błaszyk, a wystąpienie na temat swobodnej oceny dowodów wygłosi r.pr. prof. Hanna Paluszkiewicz.

Kontynuuj czytanie

Publikacje i porady

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Wkrótce nie będzie tylko hasłem, ale stanie się nowym wymogiem prawnym. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, po jej nowelizacji w 2023 roku zmieniła nie tylko tytuł, ale również wprowadziła nowe regulacje mające na celu szczególną ochronę dzieci. Opublikowana w Dz.U. z 2023 r. pod poz. 1660 ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i szczególnych środkach ochrony małoletnich, zwana też jako „ustawa Kamilka” będzie w nowym brzmieniu obowiązywać już od 15 lutego 2024 r.

Kontynuuj czytanie

Drobne roszczenia a zagraniczni kontrahenci

Drobne roszczenia a zagraniczni kontrahenci

Postępowanie europejskie w sprawach drobnych roszczeń zostało uregulowane w Rozporządzeniu (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, na gruncie prawa polskiego uzupełnieniem tej regulacji są art. 50521–50527 Kodeksu postępowania cywilnego.

Kontynuuj czytanie

Zmiany przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie prawa pracy

Zmiany przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie prawa pracy

W dniu 22 września 2023 roku weszła w życie zmiana przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296) dotycząca spraw z zakresu prawa pracy. Co prawda, zmiany te są niewielkie, ale ważne, gdyż mają one na celu wzmocnienie ochrony zwolnionych pracowników. Mówiąc ściślej – chodzi o postępowania w sprawach o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy.

Kontynuuj czytanie

Czy dziecko jako osoba pokrzywdzona przestępstwem może samodzielnie uczestniczyć w procesie karnym przeciwko sprawcy czynu?

Zasadą jest, że pokrzywdzony, a zatem osoba, która doznała bezpośredniej szkody lub krzywdy w wyniku czynu zabronionego (albo mogła je odnieść wskutek przestępnego zamachu) w czasie toczącego się przeciw sprawcy czynu procesu karnego może działać samodzielnie tylko wtedy, gdy jest osobą pełnoletnią i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Pokrzywdzony będący małoletnim albo ubezwłasnowolnionym musi być reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego.

Kontynuuj czytanie