Prawnicy, którym możesz zaufać

Razem do celu

Bezpieczeństwo prawne jest dla nas wartością

Uczciwość, rzetelność i doświadczenie

O Kancelarii

office-1209640_1920

Kancelaria Radcy Prawnego prof. nadzw. dr hab. Hanny Paluszkiewicz świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych od ponad 25 lat. Obsługa prawna w ramach Kancelarii świadczona jest w zakresie i na podstawie Ustawy o radcach prawnych.

Kancelarię tworzy zespół osób o odpowiednim doświadczeniu oraz wysokich kwalifikacjach zawodowych i etycznych. Wszyscy współpracownicy Kancelarii posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonywanie czynności zawodowych zgodnie z przepisami prawa, według najlepszej woli i wiedzy oraz z należytą starannością. Efektywność pomocy prawnej świadczonej w ramach Kancelarii zapewnia zarówno bieżący kontakt z praktyką sądową, podatkową, administracyjną, jak i wykorzystywanie opinii i poglądów autorytetów prawnych skupionych w kręgach uniwersyteckich.

Szeroka specjalizacja Kancelarii wsparta jest dodatkowo współpracą z ekonomistami i finansistami - zarówno praktykami, jak i przedstawicielami nauki, a także z rzecznikami patentowymi i analitykami oraz specjalistami w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony środowiska.

Zespół

Joanna Weber
 

Joanna Weber

radca prawny

Anna Kowańska
 

Anna Kowańska

radca prawny

Zuzanna Górska
 

Zuzanna Górska

prawnik, aplikant adwokacki

Nasza oferta

Prawo cywilne

Każdy z nas codziennie staje się stroną licznych stosunków cywilnoprawnych. Umowy zawieramy kupując chleb w piekarni czy sukienkę w sklepie internetowym, zlecając naprawę naszego samochodu czy oddając płaszcz w szatni. Niejednokrotnie stajemy się obdarowanymi czy spadkobiercami, mamy problemy z sąsiadami lub z ubezpieczycielem, reklamujemy zakupiony towar.

Dowiedz się więcej
Prawo rodzinne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego. Świadczymy pomoc prawną w sprawach rozwodów, separacji, władzy rodzicielskiej, uregulowania kontaktów z dziećmi, ustalenia alimentów, podziału majątku wspólnego byłych małżonków. Zdajemy sobie sprawę z trudności jakie wiążą się z tego rodzaju sprawami, a które wynikają emocjonalnego zaangażowania stron, dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i staramy się zawsze najlepiej i profesjonalnie doradzać oraz zapewnić każdemu klientowi poczucie bezpieczeństwa, umożliwiające mu podejmowanie racjonalnych decyzji w sprawie, która go dotyczy.

Dowiedz się więcej
Prawo pracy

Zarówno nawiązanie stosunku pracy, jak i jego zakończenie może wymagać wnikliwej znajomości obowiązujących aktualnie przepisów z zakresu prawa pracy. Wiedza ta potrzebna i pracodawcom i pracownikom niezależne od formy zatrudnienia.

Dowiedz się więcej
Obsługa przedsiębiorców

Obsługa korporacyjna przedsiębiorców to jedna z kluczowych specjalizacji naszej Kancelarii. Zdajemy sobie sprawę, że sukces w prowadzeniu biznesu zapewnia nie tylko dobry pomysł i sprawna realizacja założonego przez przedsiębiorcę celu, ale również należyte zabezpieczenie jego interesów prawnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić obsługę prawną każdemu przedsiębiorcy w każdym aspekcie prowadzenia biznesu i na każdym etapie jego istnienia.

Dowiedz się więcej
Audyty i szkolenia

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence) przedsiębiorstw, w szczególności: a) audytów przedtransakcyjnych związanych z planowanym nabyciem czy zbyciem przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, zbyciem lub nabyciem udziałów lub akcji w spółce prawa handlowego, b) audytów częściowych związanych z wybraną sferą działalności czy funkcjonowania przedsiębiorstwa (przykładowo w sferze ochrony środowiska czy też bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych).

Dowiedz się więcej
Prawo własności intelektualnej

Służymy wsparciem m.in. w przygotowaniu, negocjowaniu, oraz audytach umów z zakresu własności intelektualnej.

Dowiedz się więcej

Aktualności

Konferencja Naukowa „Ekspertyzy sądowe w sprawach karnych – problemy praktyczne”

Ekspertyzy sądowe w sprawach karnych - problemy praktyczne

Miło nam zaprosić Państwa do udziału w konferencji organizowanej przez Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Prawnicze Koło Studentów Sapere Aude, Studenckie Koło Nauk Penalnych Crimen et Poena pod tytułem „Ekspertyzy sądowe w sprawach karnych — problemy praktyczne”. Członkiem komitetu naukowego organizującego wydarzenie jest adw. dr Magdalena Błaszyk, a wystąpienie na temat swobodnej oceny dowodów wygłosi r.pr. prof. Hanna Paluszkiewicz.

Kontynuuj czytanie

Publikacje i porady

Czy dziecko jako osoba pokrzywdzona przestępstwem może samodzielnie uczestniczyć w procesie karnym przeciwko sprawcy czynu?

Zasadą jest, że pokrzywdzony, a zatem osoba, która doznała bezpośredniej szkody lub krzywdy w wyniku czynu zabronionego (albo mogła je odnieść wskutek przestępnego zamachu) w czasie toczącego się przeciw sprawcy czynu procesu karnego może działać samodzielnie tylko wtedy, gdy jest osobą pełnoletnią i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Pokrzywdzony będący małoletnim albo ubezwłasnowolnionym musi być reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego.

Kontynuuj czytanie

Dziecko i spadek – zmiany w prawie

Dziecko i spadek – zmiany w prawie

Dnia 15 listopada 2023 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1615). Te nadchodzące zmiany, ogólnie rzecz ujmując, będą dotyczyć przepisów regulujących dziedziczenie spadku przez małoletnich, a także właściwości sądu. W związku z tym warto pochylić się nad tym tematem, który może dotknąć każdego z nas.

Kontynuuj czytanie

TSUE wydał dwa wyroki przemawiające na korzyść kredytobiorców

frankowicze

Dnia 15 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dwa wyroki odnoszące się do problematyki związanej ze spłatą zaciągniętych przez konsumentów kredytów waloryzowanych do franka szwajcarskiego (CHF). Wyroki te dotyczą tego, że banki w takich umowach kredytowych oferowanych swoim konsumentom, wprowadzały do nich klauzule niedozwolone skutkujące możliwością unieważnienia całej umowy oraz żądania przez konsumenta zwrotu nadpłaconych kwot poniesionych wskutek w/w umowy.

Kontynuuj czytanie

Kolejne zmiany w prawie pracy

Kolejne zmiany w prawie pracy

Prawo pracy dotyczy każdej osoby, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, a więc dotyczy każdego pracownika, jak również pracodawcę, który jest stroną stosunku pracy.

Kontynuuj czytanie