Obsługa klientów indywidualnych

Obsługa klientów indywidualnych – W naszej ofercie jest także miejsce na świadczenie pomocy prawnej osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej.

W naszej ofercie jest także miejsce na świadczenie pomocy prawnej osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej. Oferujemy klientom indywidualnym nasze wsparcie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa umów, prawa spadkowego i rodzinnego, a także prawa pracy. Udzielamy także pomocy prawnej w sprawach karnych, zarówno osobom wobec których takie postępowanie toczy się albo może zostać wszczęte, jak i osobom pokrzywdzonym przez sprawcę czynu zabronionego.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółową ofertą dla klientów indywidualnych

Prawo cywilne

Każdy z nas codziennie staje się stroną licznych stosunków cywilnoprawnych. Umowy zawieramy kupując chleb w piekarni czy sukienkę w sklepie internetowym, zlecając naprawę naszego samochodu czy oddając płaszcz w szatni. Niejednokrotnie stajemy się obdarowanymi czy spadkobiercami, mamy problemy z sąsiadami lub z ubezpieczycielem, reklamujemy zakupiony towar.

Dowiedz się więcej

Prawo rodzinne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego. Świadczymy pomoc prawną w sprawach rozwodów, separacji, władzy rodzicielskiej, uregulowania kontaktów z dziećmi, ustalenia alimentów, podziału majątku wspólnego byłych małżonków. Zdajemy sobie sprawę z trudności jakie wiążą się z tego rodzaju sprawami, a które wynikają emocjonalnego zaangażowania stron, dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i staramy się zawsze najlepiej i profesjonalnie doradzać oraz zapewnić każdemu klientowi poczucie bezpieczeństwa, umożliwiające mu podejmowanie racjonalnych decyzji w sprawie, która go dotyczy.

Dowiedz się więcej

Prawo karne

Zespół naszej Kancelarii tworzą również znani specjaliści z zakresu prawa i procesu karnego, dzięki którym zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w postępowaniach karnych i karno-skarbowych. Sprawy karne należą do tej kategorii, w których szczególnie istotne są nie tylko jest wiedza i doświadczenie prawnika, ale również jego zaangażowanie i gotowość niesienia pomocy w każdej chwili. Prawnicy naszej Kancelarii tak właśnie niosą pomoc Klientom potrzebującym wsparcia w zakresie szeroko pojętego prawa karnego.

Dowiedz się więcej

Prawo pracy

Zarówno nawiązanie stosunku pracy, jak i jego zakończenie może wymagać wnikliwej znajomości obowiązujących aktualnie przepisów z zakresu prawa pracy. Wiedza ta potrzebna jest i pracownikom, i ich pracodawcom niezależnie od formy zatrudnienia.

Dowiedz się więcej

Brak możliwości komentowania.