Kodeks postępowania karnego. Komentarz autorstwa r.pr Hanny Paluszkiewicz

Miło nam poinformować, że nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się kolejna publikacja, której współautorką jest r.pr. prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz.

Kodeks postępowania karnego – Komentarz (s.1708) został wydany pod redakcją prof. dr hab. Katarzyny Dudki, a wśród pozostałych autorów poszczególnych jego części są znani przedstawiciele praktyki prawniczej – sędzia SA w Warszawie dr Małgorzata Beata Janicz, adwokat prof. dr hab. Cezary Kulesza, sędzia SN Jarosław Matras oraz prokurator Prok.Rej. w Rzeszowie Barbara Skowron.

Komentarz ma stanowić pomoc dla prawników praktyków. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązywania problemów w stosowaniu prawa karnego procesowego. Adresowany jest do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów do tych zawodów. Publikacja ma charakter zwięzły, spójny i oparta jest przede wszystkim na poglądach prezentowanych w orzecznictwie sądowym, z ograniczeniem do minimum kwestii historycznych oraz sposów doktrynalnych.

Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz opracowała część komentarzową do działów II-IV KPK, w której omawia m.in. zagadnienia właściwości sądu, składów orzekających, wyłączenia sędziego, problematykę stron i innych uczestników postępowania karnego oraz zagadnienia czynności i terminów procesowych (komentarze do art. 24-166 k.p.k.).

Komentarz obejmuje stan prawny na dzień 15 września 2018 r., jednakże uwzględnione zostały w nim zmiany tego aktu prawnego, które wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r.

Brak możliwości komentowania.