Konferencja naukowa Postępowanie kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy

W dniu 29 września 2023 roku odbyła się konferencja naukowa Postępowanie kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy, której współorganizatorami był Okręgowy Inspektorat Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu.

Celem niniejszej Konferencji było określenie miejsca postępowań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w systemie prawa z perspektywy ustawowych kompetencji ZUS i PIP. W związku z tym została powołana Rada Naukowa pod przewodnictwem prof. dr hab. Urszuli Kaliny Prasznic, obok której m.in. zasiadła radca prawny prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz.

Podczas wystąpień omówiono charakterystykę działań kontrolnych i kontroli w postępowaniu o szczególnym charakterze, ograniczenia kontroli wedle zapisów ustawy Prawo przedsiębiorców, wpływ ustaleń kontrolnych na dalsze czynności prowadzone w następstwie kontroli ZUS lub PIP, podstawy zatrudnienia w kontekście postępowania kontrolnego PIP oraz ZUS, a także wykorzystanie materiałów z kontroli ZUS i kontroli PIP w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również w postępowaniu karnym.

Szczegółowe informacje na temat konferencji naukowej dotyczącej Postępowań kontrolnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy znaleźć można na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu: https://wroclaw.pip.gov.pl/aktualnosci/za-nami-konferencja-naukowa-postepowanie-kontrolne-zakladu-ubezpieczen-spolecznych-i-panstwowej-inspekcji-pracy

Brak możliwości komentowania.