Tarcza 9.0 -kolejne wsparcie dla przedsiębiorców

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. Poz. 713) przyjęto kolejne formy wsparcia dla przedsiębiorców.

Dotacje na pokrycie kosztów bieżącej działalności gospodarczej oraz dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Od 26 kwietnia 2021 r. można składać wnioski o dotacje na pokrycie kosztów bieżącej działalności gospodarczej oraz wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników.

Tarcza 9.0 -kolejne wsparcie dla przedsiębiorców

Warunku, które muszą spełnić mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

  • na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności z niżej wskazanymi kodami oraz których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany:
  • w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40%
  • w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r.
  • lub we wrześniu 2020 r.

Kody PKD do wniosku o dotacje:

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z 47.71.Z, 47.72.Z, 91.02.Z 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

W zależności od określonego kodu przeważającej działalności przedsiębiorca może się ubiegać o dotacje jednokrotnie, dwukrotnie, trzykrotnie, czterokrotnie albo pięciokrotnie.

Gdzie składać?

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie do 31 sierpnia 2021 roku do Powiatowego Urzędu pracy (PUP) właściwego ze względu na twoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.

Kody PKD do wniosku o dofinansowanie na wynagrodzenia pracowników:

7.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z.

Gdzie składać?

Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników można składać od 26 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą formularza elektronicznego na portalu praca.gov.pl.

Zwolnienie ze składek ZUS oraz świadczenie postojowe

Od 4 maja 2021 r., składać wnioski o zwolnienie ze składek z ZUS-u oraz o świadczenie postojowe. Warunki są takie same jak przy wnioskowaniu o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i o dofinansowanie na wynagrodzenie pracowników.

Kody PKD dla przedsiębiorców ubiegających się o świadczenie postojowe:

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 91.02.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

W zależności od określonego kodu PKD można występować o postojowe jednokrotnie, dwukrotnie, trzykrotnie lub czterokrotnie.

Kody PKD dla przedsiębiorców ubiegających się o zwolnienie ze składek ZUS:

49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z,
56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z,
47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

Natomiast w odniesieniu do zwolnienie ze składek kody PKD warunkują okres za jaki można się ubiegać o zwolnienie. Przykładowo dla kodu PKD 47.71.Z, można się ubiegać o zwolnienie za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2021 r.

Gdzie składać?

Wniosek o świadczenie postojowe (RSP-DD7) można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii. Możesz to zrobić wyłącznie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Natomiast wniosek o zwolnienie ze składek ZUS można złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku.

Należy pamiętać, że wszystkie kody PKD odnoszą się do przeważającej działalności gospodarczej. Przed złożeniem wniosku trzeba więc zweryfikować w CEIDG lub KRS co mamy wpisane w kodach PKD w swojej działalności gospodarczej.

Brak możliwości komentowania.