Tarcza PFR dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorców

W ostatnim czasie niemal każdy przedsiębiorca słyszał o dofinansowaniach Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (dalej MŚP). Wiele osób złożyło już swoje wnioski, spora grupa spotkała się niestety z jego odrzuceniem. Wobec licznych zapytań kierowanych do kancelarii w zakresie tego programu zdecydowaliśmy się zwrócić uwagę przedsiębiorców na kilka najważniejszych kwestii:

Tarcza PFR dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorców

 1. Finansowanie dla mikrofirm i MŚP opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych – warto więc pamiętać, że subwencje te z założenia są zwrotne, niemniej po spełnieniu określonych kryteriów dotyczących utrzymania zatrudnienia i prowadzenia dalej działalności gospodarczej, wartość subwencji może zostać umorzona w 75%.

  W związku z tym, w chwili składania wniosku o subwencję, powinniśmy być zdecydowani kontynuować prowadzenie działalności i utrzymywać poziom zatrudnienia w okresie kolejnych 12 miesięcy.

  Przed przystąpieniem do składnia wniosków należy zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie PFR https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf

 2. Wniosek składane są za pośrednictwem banku, w którym przedsiębiorca posiada rachunek firmowy. Część wniosków została odrzucona właśnie z tego powodu, że przedsiębiorca wskazał niewłaściwy numer rachunku bankowego lub też nie miał zaktualizowanych danych dotyczących np. nazwy lub adresu prowadzonej działalności. Lista banków, które przystąpiły do programu również dostępna jest na stronie PFR https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

 3. Przed przystąpieniem do składania wniosku – on line, za pośrednictwem banku – należy przygotować odpowiednie dokumenty:

  – wyciągi z rejestrów (CEIDG, KRS) – w trakcie składania wniosków trzeba np. podać odpowiednie numery PKD, a nie zawsze jesteśmy w stanie przywołać je z pamięci,

  – stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 roku – warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie przynajmniej jednego pracownika (nie są brane pod uwagę umowy cywilnoprawne) oraz stan zatrudnienia w kolejnych miesiącach 2020 roku – najczęściej podawać będziemy tylko liczbę pracowników na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku (tj. np. składając wniosek w maju, liczbę pracowników na koniec kwietnia), niemniej aby mieć komplet informacji warto przygotować sobie pełne zestawienia. W przypadku mikroprzedsiębiorcy istnieje możliwość wyboru korzystniejszej opcji – stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2019 lub w miesiącu ubiegłego roku, którego nazwa odpowiada miesiącowi składania wniosku (np. maj 2019).

  – zestawienie dotyczące obrotów w 2019 i 2020 roku – aby spełniać warunki uzyskania subwencji konieczne jest wystąpienie spadku obrotów – z tego też względu zanim przystąpimy do składania wniosków, powinniśmy wyliczyć poziom spadku oraz określić porównywane miesiące (każdorazowo spadek musi być odnotowany po 1 lutego 2020 roku, miesiącem porównawczym może być natomiast poprzedni miesiąc kalendarzowy lub analogiczny miesiąc roku ubiegłego)

 4. Od decyzji w sprawie przyznania subwencji PFR można złożyć odwołanie, ale tylko wówczas, gdy kwota, którą otrzymał jest niższa od wnioskowanej (w toku składania wniosku, na podstawie podanych przez wnioskodawców informacji, system sam wylicza maksymalną kwotę subwencji, o którą możemy się ubiegać). Kwota ta może być niższa np. wobec weryfikacji podanych przez nas danych. Jeśli otrzymamy decyzję odmawiającą wypłatę kwoty subwencji w całości, możemy złożyć nasz wniosek ponownie, po wyjaśnieniu rozbieżności.

  Warto pamiętać, że wypełniając wniosek o subwencję, akceptujemy regulamin, jak i umowę z PFR. Oznacza to, że sama decyzja o złożeniu wniosku, jak i uzupełnienie danych, powinny być poprzedzone analizą swojej sytuacji finansowej i prawnej.

Brak możliwości komentowania.