Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych, określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku określone jako RODO. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Niezależnie od nowych przepisów w Kancelarii Radcy Prawnego Hanny Paluszkiewicz zawsze przykładana była duża waga do bezpieczeństwa danych osobowych i poszanowania prywatności. Podane nam przez Klientów przy zawarciu umowy o świadczenie pomocy prawnej dane zawsze podlegały szczególnej ochronie i były wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy i nigdy nie były one udostępniane podmiotom trzecim w celu oferowania innych produktów i usług.

Oto najważniejsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych w naszej Kancelarii:

  1. Administratorem danych osobowych osób, z którymi zawarte zostały umowy o świadczenie pomocy prawnej w rozumieniu ustawy o radcach prawnych (Dz.U. 2017, poz. 1870 ), zwanych dalej Klientami Kancelarii jest radca prawny Hanna Paluszkiewicz oraz radcowie prawni i adwokaci współpracujący w zakresie spraw, które prowadzone są w Kancelarii wspólnie.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania umowy o świadczenie pomocy prawnej, udzielania porad prawnych, prowadzenia spraw przed organami administracji publicznej, samorządowej, wszelkimi sądami itd. na podstawie art. 6.1 pkt b) Rozporządzenia;
  3. Odbiorcą powierzonych Kancelarii danych osobowych są wyłącznie pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy Kancelarii.
  4. Żadne dane osobowe powierzone Kancelarii nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  5. Powierzone Kancelarii w związku z umową świadczenia pomocy prawnej dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia nie krócej jednak niż przez 10 lat od zakończenia prowadzenia każdej poszczególnej sprawy lub/i udzielonej porady prawnej/zakończonego procesu sądowego lub sprawy administracyjnej.
  6. Osoby, które powierzyły Kancelarii dane osobowe w związku z zawarciem umowy o świadczenie pomocy prawnej posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z umowy o świadczenie usług prawnych i/lub pomocy prawnej, co oznacza, że osoby zawierające umowę o świadczenie przez Kancelarię usług pomocy prawnej są zobowiązane do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność prawidłowego świadczenia tych usług.
  8. Dane osobowe powierzone Kancelarii w związku z zawarciem umowy o świadczenie pomocy prawnej nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
  9. Klient, który po powierzeniu swoich danych osobowych stwierdzi, że przetwarzanie jego danych w Kancelarii narusza przepisy prawa ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Brak możliwości komentowania.