Fałszywe wezwania do zapłaty – ciąg dalszy!

W nawiązaniu do naszego ostrzeżenia z dnia 13 grudnia 2016 roku (dostępnego tutaj: https://kancelariapaluszkiewicz.pl/2016/12/13/falszywe-wezwania-zaplaty-kierowane-przedsiebiorcow/) informujemy o kolejnych próbach wyłudzenia pieniędzy od przedsiębiorców. Nowy sposób wykorzystywania niewiedzy przedsiębiorców opisał portal www.niebezpiecznik.pl. Zgodnie z ustaleniami portalu do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą kierowane są wezwania do zapłaty. Wezwania te wysyłane są…

Kontynuuj czytanie

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Nowy Rok wiąże się też zazwyczaj ze zmianami w obowiązującym stanie prawnym. W tym roku zmian tych jest bardzo dużo, a wynika to między innymi z wejścia w życie Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. (Dz. U. 2016, poz.…

Kontynuuj czytanie

Fałszywe wezwania do zapłaty kierowane do przedsiębiorców

Fałszywe wezwania do zapłaty kierowane do przedsiębiorców.

Od pewnego czasu osoby fizyczną prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą otrzymują listy zawierające informacje o konieczności dokonania opłaty rejestracyjnej w kwocie 295 złotych na rzecz Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i Firm. Brak dokonania opłaty skutkować ma brakiem wpisu do tej właśnie centralnej ewidencji. Co to jest CEDGiF? Autorzy listu bazują na…

Kontynuuj czytanie

Świadczenie alimentacyjne na rzecz dzieci

Świadczenia alimentacyjne na rzecz dzieci

Zgodnie z art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W praktyce najczęściej spotykamy się z zasądzeniem alimentów na dzieci lub byłego małżonka, warto jednak pamiętać, że świadczenia alimentacyjnego można domagać się także od dziadków lub od swoich zstępnych, a nawet od brata…

Kontynuuj czytanie