Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne Oblicza Procesu Karnego”

Zespół Badawczy Prawa Karnego Procesowego oraz Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowały Ogólnopolską Konferencję Naukową „Aktualne Oblicza Procesu Karnego”. W komitecie konferencji zasiadała Pani Profesor Hanna Paluszkiewicz, kierująca Zespołem Badawczym Prawa Karnego Procesowego na Uniwersytecie Szczeciński.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Aktualne Oblicza Procesu Karnego"

Zasadniczym celem Konferencji było podsumowanie licznych nowelizacji kodeksu postępowania karnego, które miały miejsce w ostatnich latach oraz próba oceny dotychczasowych zmian, a także zastanowienie się nad perspektywami procedury karnej w Polsce oraz jej najbardziej optymalnym modelem.

Konferencja odbyła się w dniach 6 – 7 listopada 2023 roku.

Obszerna relacja z konferencji dostępna jest pod tym linkiem: https://www.facebook.com/watch/?v=717264713194178&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

Brak możliwości komentowania.