Nowa książka r.pr. Hanny Paluszkiewicz

Miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa CH Beck w serii Monografie Prawnicze ukazała się właśnie książka r.pr. prof. Hanny Paluszkiewicz zatytułowana „Studia z zakresu problematyki intertemporalnej w prawie karnym procesowym” Warszawa 2016, ss. 173, ISBN 978-83-255-8835-9.

15427

Książka stanowi przegląd poglądów autorki w zakresie problemów intertemporalnych i sposobów ich rozwiązywania na gruncie prawa karnego procesowego; obejmuje zagadnienia teoretyczne, historyczne oraz wybrane kwestie praktyczne. Jest scalonym zbiorem utworów autorki, publikowanych w wersji rozproszonej w latach 2013-2016 oraz dotąd niepublikowanych. Ze względu na zmiany prawa karnego procesowego w latach 2015-16 i konieczność stosowania przepisów intertemporalnych przynajmniej trzech kolejnych nowelizacji kodeksu postępowania karnego zaprezentowanie w przystępny sposób problematyki intertemporalnej może być przydatne także dla praktyków wymiaru sprawiedliwości – sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i aplikantów do tych zawodów prawniczych.

Z recenzji wydawniczej SSN prof. UŁ dr hab. D. Świeckiego: „(…)W recenzowanym zbiorze wiodące jest opracowanie pt. „Zagadnienia intertemporalne w polskim prawie karnym procesowym”. Jest to opracowanie pionierskie na gruncie prawa karnego procesowego, w którym uporządkowane i wyjaśnione zostały pojęcia używane w teorii prawa w odniesieniu do prawa intertemporalnego. Niezaprzeczalnym walorem tego opracowania jest umiejętne przeniesienie na grunt prawa karnego procesowego wypracowanych w teorii prawa pojęć odnoszących się do prawa intertemporalnego i dostosowanie ich do właściwości procesu karnego. Wskazać tu należy na swoisty kod językowy w posługiwaniu się określonymi pojęciami, jak chociażby „zasada intertemporalna”, czy „reguła intertemporalna”, a w ich obrębie na dalsze podziały, co wymagało szczegółowego wyjaśnienia. W ten sposób wypełniona została luka istniejąca w prawie karnym procesowym w postaci braku własnej aparatury pojęciowej odnoszącej się do zagadnień intertemporalnych. Niewątpliwie usystematyzowanie i zdefiniowanie używanych pojęć przyczyni się do jednakowego ich rozumienia w doktrynie i judykaturze procesu karnego.(…)”

Książka dostępna jest na stronie Wydawnictwa Beck pod tym adresem.

Brak możliwości komentowania.